Alpha Techno – | số 1 châu Âu Thế giới ghế massage

Ghế massage Alpha Techno

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ghế massage, thương hiệu Alpha Techno có thể tự gọi mình là nhà lãnh đạo châu Âu bất bại.

Tìm hiểu thêm

Cài đặt bộ lọc

Sắp xếp theo:
Cảm ơn bạn! Bài gửi của bạn đã được nhận!
Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố khi gửi biểu mẫu.

Bộ lọc

Hiến
Giá
0
-
0
€ -
Sẵn sàng
Trọng lượng cơ thể tối đa
0
-
tiền sử bệnh
Chiều cao tối đa
0
-
Cm
Chiều cao tối thiểu
0
-
Cm
Thương hiệu
Màu
Vật liệu
Nước sản xuất
Cảm ơn bạn! Bài gửi của bạn đã được nhận!
Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố khi gửi biểu mẫu.
The Chick - Alpha Techno AT 90 Ghế massage Giả da Xám Thế giới

Alpha Techno TẠI 90

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
120 - 160 cm
trọng lượng
90 kg
Không gian sàn
0,70 mét vuông (1,00 m x 0,70 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
2D
Vai trò
S-Track
Nẹp massage
349,00 €
0% Tài trợ: 24 đợt á 14,54 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
160 cm
120 cm
Trung Quốc
349 €
Xám
Tía
Mòng két
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười 02, 20
4-8 ngày
Alpha Techno TẠI 2800

Alpha Techno TẠI 2800

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
140 - 180 cm
trọng lượng
100 kg
Không gian sàn
1,20 mét vuông (1,65 m x 0,73 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
2D
Vai trò
S-Track
Nẹp massage
1.195,00 €
0% Tài chính: 24 đợt á 49,79 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
180 cm
140 cm
Trung Quốc
1195 €
Đen
Màu be
Bùn
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Chín 17, 22
4-8 ngày
Thanh lịch - Alpha Techno AT 315 Ghế massage Wellfit 1A Ghế massage da chính hãng Thế giới

Alpha Techno TẠI 315 Wellfit 1A

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
155 - 175 cm
trọng lượng
100 kg
Không gian sàn
1,34 m2 (1,79 m x 0,75 m)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
2D
Vai trò
S-Track
Nẹp massage
- 6%
1.395,00 € - 1.495,00 €
0% Tài chính: 24 đợt á 58,13 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
175 cm
155 cm
Trung Quốc
1395 €
Đỏ
Đen
Da thật
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười 02, 20
4-8 ngày
Ghế massage LuftiKus - Alpha Techno FX-2 Ghế massage da thật màu nâu Thế giới

Alpha Techno FX-2

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
155 - 185 cm
trọng lượng
100 kg
Không gian sàn
1,27 mét vuông (1,70 m x 0,75 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
1.645,00 €
0% Tài chính: 24 trả góp á 68,54 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
185 cm
155 cm
Trung Quốc
1645 €
Nâu
Đen
Màu be
Da thật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười 02, 20
7-11 ngày
Công chúa - Alpha Techno AT 5000 Ghế massage màu be Giả da Massage Thế giới

Alpha Techno TẠI 5000

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
160 - 185 cm
trọng lượng
130 kg
Không gian sàn
1,36 m2 (1,82 m x 0,75 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
2D
Vai trò
S-Track
Nẹp massage
- 5%
2.495,00 € - 2.645,00 €
0% Tài chính: 24 trả góp á 103,96 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
185 cm
160 cm
Trung Quốc
2495 €
Đen
Nâu
Bùn
Màu be
Da giả
Da thật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười 02, 20
4-8 ngày
Ngôi sao đang lên - Alpha Techno AT 6260 Plus Ghế massage giả da màu be Thế giới

Alpha Techno TẠI 6260 Plus

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
160 - 180 cm
trọng lượng
120 kg
Không gian sàn
1,36 m2 (1,82 m x 0,75 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
2D
Vai trò
L / SL-Theo dõi
Nẹp massage
3.295,00 €
0% Tài chính: 24 trả góp á 137,29 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
180 cm
160 cm
Trung Quốc
3295 €
Đen
Màu be
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười 02, 20
4-8 ngày
Đầu bếp - Alpha Techno AT 628 Ghế massage màu be Giả da Massage Thế giới

Alpha Techno AT 628 - Ông chủ

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
155 - 195 cm
trọng lượng
120 kg
Không gian sàn
1,64 m2 (1,96 m x 0,84 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
4D
Vai trò
L / SL-Theo dõi
Nẹp massage
4.995,00 €
0% Tài chính: 24 trả góp á 208,13 €
không còn khả dụng
Công nghệ Alpha
195 cm
155 cm
Trung Quốc
4995 €
Đen
Màu be
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Tư 17, 21
4-8 ngày
Đầu bếp 2.0 - Alpha Techno AT 629 Ghế massage màu be Giả da Massage Thế giới

Alpha Techno AT 629 - Đầu bếp 2.0

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
155 - 195 cm
trọng lượng
120 kg
Không gian sàn
1.64 mét vuông (2.00 m x 0.82 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
4D
Vai trò
L / SL-Theo dõi
Nẹp massage
5.995,00 €
0% Tài chính: 24 trả góp á 249,79 €
Thời gian giao hàng 4-7 ngày
Công nghệ Alpha
195 cm
155 cm
Trung Quốc
5995 €
Đen
Màu be
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Tư 17, 21
ngay lập tức từ cổ phiếu
Máy nhào vai Alpha Techno AT 8701
Giá khuyến mãi
MỚI!

Máy nhào vai Alpha Techno AT 8701

Điều kiện tiên quyết
Kích thước tối ưu
160 - 195 cm
trọng lượng
120 kg
Không gian sàn
0,84 m² (1,06 m x 0,80 m)
Công nghệ
Sức mạnh massage
rất nhẹ nhàng
nhẹ nhàng
Đau vừa
nồng nàn
rất mạnh
4D
Vai trò
L / SL-Theo dõi
Nẹp massage
- 23%
12.995,00 €
9.998,00 €
0% Tài chính: 24 đợt á 416,58 €
Thời gian giao hàng 7-11 ngày
Công nghệ Alpha
195 cm
160 cm
Trung Quốc
9998 €
Đen
Màu be
Da giả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Tháng Mười Hai 27, 23
7-11 ngày
Không tìm thấy sản phẩm nào.

Ghế massage Alpha Techno dẫn đầu trong ngành

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ghế massage, thương hiệu Alpha Techno có thể tự gọi mình là nhà lãnh đạo châu Âu bất bại về thiết kế và bán hàng. Với hơn 40 mẫu, họ cung cấp nhiều loại ghế bành massage, thư giãn và đa chức năng nhất ở Châu Âu. Do những tính năng cực kỳ đặc biệt về cấu trúc và chức năng, mọi nhu cầu cá nhân đều tìm thấy mong muốn phù hợp của mình dưới dạng một chiếc ghế bành chất lượng cao, có hình dạng công thái học với nhiều loại mát-xa.

Trải nghiệm massage trong một lớp học của riêng mình với ghế massage Alpha Techno

Cho dù bạn chọn ghế massage toàn thân hiệu suất cao hay đồ nội thất gia đình thời trang với tích hợp massage tần số rung - ghế massage Alpha Techno luôn mang lại chất lượng tốt nhất với công nghệ tinh vi và dễ dàng xử lý.

Để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng mà không có ngoại lệ, sự dễ chăm sóc, sự thoải mái về chỗ ngồi và tính đa chức năng cũng là những người bạn đồng hành an toàn cho chiếc ghế massage mới của bạn. Nhờ sự hợp tác với các nhà sản xuất thương hiệu lớn nhất thế giới, Alpha Techno đảm bảo trải nghiệm massage trong một lớp học của riêng mình.

Ghế massage Alpha Techno đảm bảo sức khỏe

Ghế massage Alpha Techno của chúng tôi có vẻ ngoài đặc biệt, cho phép chúng phù hợp hoàn hảo với bất kỳ loại mặt bằng nào như một "món đồ nội thất" hiện đại. Ngoài ra, các mô hình của chúng tôi cực kỳ chức năng và có thể tùy chỉnh.

Ví dụ, "Chef 2.0" của chúng tôi, ghế massage Alpha Techno AT 629 gây ấn tượng với sự sang trọng và thiết kế không thể so sánh được bên cạnh các chức năng linh hoạt. Trong khi tận hưởng một massage dễ chịu trên chiếc ghế bành này, bạn sẽ được hưởng lợi từ các cài đặt khác nhau của nó, tất nhiên bạn cũng có thể cá nhân hóa. Kiểm soát cường độ đơn giản là một lợi thế khác đáng nói.

Vỏ của ghế massage Alpha Techno của chúng tôi đặc biệt dễ lau chùi và chắc chắn. Da nhân tạo với nhiều màu sắc khác nhau khiến chúng trông cực kỳ đẹp trong mọi môi trường. Với một miếng vải ẩm hoặc chất tẩy rửa nhẹ nhàng chất lượng cao của chúng tôi, ghế có thể dễ dàng được làm sạch và bảo trì. Hơn nữa, chúng có thể được điều chỉnh riêng cho những người khác nhau chỉ trong vài bước đơn giản. Điều này cho phép cả gia đình sử dụng ghế massage Alpha Techno của chúng tôi. Bọc ghế massage dễ chịu và cực kỳ thoải mái của chúng tôi mời bạn thư giãn và tận hưởng. Ghế massage từ Alpha Techno rất nhỏ gọn và có thể dễ dàng chứa trong bất kỳ phòng nào.

Thiết bị và tùy chọn vận hành

Những chiếc ghế massage Alpha Techno nhỏ gọn không chỉ trông cực kỳ hấp dẫn mà còn cung cấp một số lượng phi thường các loại massage khác nhau, hứa hẹn sự thư giãn tuyệt đối. Chúng cực kỳ dễ điều khiển bằng điều khiển từ xa và không yêu cầu thao tác thủ công (ngoại trừ bật / tắt dễ dàng bật và tắt chỉ bằng một nút bấm).

Các điều khiển từ xa Alpha Techno dễ sử dụng cho phép bạn lựa chọn và tận hưởng các loại massage khác nhau.

Ghế massage Alpha Techno của chúng tôi thường cung cấp:

 • các kỹ thuật massage khác nhau, cực kỳ độc quyền để lựa chọn (ví dụ: massage Shiatsu hoặc mát-xa Thụy Điển)
 • Các chương trình tự động được trang bị một số lớp con
 • hệ thống loa Bluetooth
 • massage đúng giờ khi nhấn nút 
 • một chức năng rung
 • một khu vực chân nóng
 • khả năng massage chân
 • khả năng điều chỉnh sức mạnh, cường độ và tốc độ
 • Bảng điều khiển nhanh
 • thời gian massage
 • Khả năng điều chỉnh độ sáng màn hình
 • chức năng màn hình ngủ
 • và nhiều hơn nữa

Đánh giá ghế massage Alpha Techno của chúng tôi

Trong bài kiểm tra ghế massage Alpha Techno, tất cả các mẫu Alpha Techno được cung cấp ở đây đã hoàn thành với điểm số rất tốt. Số lượng lớn các khả năng massage và số lượng lớn các kỹ thuật massage khác nhau phân biệt chúng ở nhiều điểm với các loại ghế massage thông thường khác.

Các trang bị của ghế massage Alpha Techno có chất lượng cao nhất và gây ấn tượng ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Hoạt động đơn giản và sự thoải mái tối đa đã được xác nhận trong thử nghiệm ghế massage Alpha Techno của chúng tôi.

Lưu ý: Phụ tùng ghế massage Alpha Techno có thể được đặt hàng nhanh chóng và dễ dàng bất cứ lúc nào.

Hãy tận dụng cơ hội ngay bây giờ và thử nghiệm một trong những chiếc ghế massage Alpha Techno của chúng tôi tại chỗ và thuyết phục bản thân về vô số ưu điểm của nó.